Vi prototyper og validerer
digitale produkter.

UX Lab er et brukersentrisk byrå, med en hurtig og teknologiuavhengig tilnærming til produktutvikling. Vi designer testbare prototyper for viktige problemstillinger.

Vi hjelper deg med

Designsprint

UX Lab sin design-sprint er en svært effektiv brukersentrert prosess for utvikling av nye konsepter. I løpet av en uke blir testbare løsninger designet og validert i samarbeid med din bedrift.

Interaksjonsdesign

Et godt design må appellere både visuelt og funksjonelt. Vi leverer interaksjonsdesign på alle flater med fokus på brukerens faktiske behov i konteksten produktet skal anvendes i.

Brukertesting

Er verdien av produktet ditt tydelig for brukerne dine? Vi gjennomfører brukertester for å avdekke svakheter ved designet som står i veien for en god brukeropplevelse.

Arbeider

Kaibosh

Edi Soft

Tidal

Menneskene

Asbjørn Voje

UX Designer, Salg

asbjorn@ux-lab.no
930 83 798

Vilje Bech

UX Designer, Daglig leder

vilje@ux-lab.no
928 16 793

Oda Sofie Dahl

UX Designer

oda@ux-lab.no
975 93 646

Arnt Isaksen

UX Designer

arnt@ux-lab.no
909 32 942

Kontakt oss

930 83 798
post@ux-lab.no

Besøk oss i Forskningsparken

Gaustadalléen 21
0349, Oslo