Designsprint

UX Lab sin designsprint er en fem dagers prosess for å angripe viktige forettningsmessige problemstillinger gjennom design, prototyping og validering med virkelige brukere.

Vi har gjennom flere år jobbet svært tett med flere startups i forskningsparken. Og det er metodikken fra disse miljøene som muliggjør innovasjon på budsjett. Kort sagt, vi kommer lengre - raskere!

Sprinten gjennomføres av et team på tre UX designere fra UX Lab, og minst to nøkkelpersoner fra din bedrift. Gjennom design, prototyping og testing med ekte brukere vil vi sammen kunne kutte endelange besluttningsprosesser og debatter, og presse frem testbare løsningsforslag. UX Lab sin designsprint gir unik innsikt og forståelse av nesten enhver problemstilling i løpet av bare 40 timer.

Prosessen

 1. Mandag - Innsikt og Forståelse

  Dagen brukes til å planlegge resten av uken, se på liknende løsninger, utarbeide brukerhistorier og bli enige om premissene for problemstillingen.

 2. Tirsdag - Generere Ideér

  Tirsdag er den naive dagen hvor vi skal generere så mange ideér som mulig. Gamle som nye, teite som smarte. ALT skal ut, det er først dagen etter man skal være kritisk.

 3. Onsdag - Konkretiser

  Det er genialt å ha mange ideér, men man kan ikke designe og teste alle. Onsdag går ut på å finne ut hvilke løsninger man går videre med og hvilke ideér man legger på is.

 4. Torsdag - Prototype

  Fun day! Torsdag er dagen hvor alle diskusjonene, argumentene og selve løsningen blir designet til en testbar løsning som likner et produkt.

 5. Fredag - Validering

  Ekte brukere får teste produktet, mens resten av teamet følger spent med gjennom en live-overført videostrøm.

Når Gjennomføre en Designsprint?

Vi pleier å si at en designsprint passer til alle problemstillinger så lenge de er viktige for deg og din bedrift. Gjennomfør en designsprint om du skal:

Hva får man ut av en Designsprint?

Ikke utsett flere vanskelige avgjørelser. Alle vet at prokrastinering ikke fører til bedre beslutninger. På bare 40 timer får du:

En designsprint avslører som regel hvilken tilnærming som fungerer og hva som ikke fungerer – det gir dere som bedrift en unik innsikt og kunnskap om ulike løsninger til viktige forettningsmessige problemstillinger. Det blir deres konkurransefortrinn!

fra 180.000 ,-

Kontakt oss!