Interaksjonsdesign

Vi designer for brukere og situasjonene produktet brukes i.

Godt interaksjonsdesign er for oss synonymt med god brukbarhet og gode brukeropplevelser. Det handler om forståelse for brukergruppen, hvilke oppgaver som skal kunne utføres via grensesnittet og ikke minst konteksten det inngår i.

La innsikt være drivkraften til produktutviklingen. Alterativet er å anta.

Brukerne er drivkraften

Gode løsinger oppstår ikke i et vakum - vi tilsetter innsikt til de menneskelige aspektene ved et produkt.

Arbeidet vårt er iterativt av natur. Vi ser ikke på design som noe som har en klar begynnelse og slutt, men snarere en kontinuerlig prosess hvor brukerinnsikt driver designet videre. Ved å innvolvere representative brukere underveis i prosessen, er vi sikre på å holde stø kurs mot de målene som er satt.

Fra enkle skisser som representerer arkitekturen til tjenesten, til detaljerte interaktive prototyper. Vi leverer interaksjonsdesign som en selvstendig tjeneste etter behov, eller som et element av et større prosjekt. Vi er rå på samarbeid og inngår ofte som en av flere leverandører på prosjekter, eller direkte med interne ressurser hos kunden selv.

Kontakt oss!